Privacybeleid

The Kooples ("Wij") neemt het heel serieus met de privacy van de mensen die de online winkel www.thekooples.com (de "Website") en de fysieke winkels van The Kooples (de "Winkels") bezoeken, en in bredere zin de privacy van de mensen die hun Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) aan The Kooples doorgeven wanneer zij in contact komen met het merk.

Dit privacybeleid maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. Het is van toepassing telkens wanneer u uw Persoonsgegevens aan The Kooples doorgeeft en op alle handelingen die The Kooples met deze gegevens kan uitvoeren.

Dus, gaat u expliciet akkoord met het gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid, wanneer u een bestelling plaatst op de Website, in de Winkel koopt, uw klantaccount aanmaakt of deelneemt aan een wedstrijd; of wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of accepteert om commerciële communicatie van ons te ontvangen, en in bredere zin wanneer u surft op en/of verbinding maakt met onze Website, of op welke manier dan ook interactie heeft met The Kooples.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. In het geval van een wijziging wordt u via alle relevante middelen op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 1 Wie is de gegevensbeheerder en wat zijn onze verplichtingen?

THE KOOPLES GROUP, waaronder met name de bedrijven THE KOOPLES PRODUCTION en THE KOOPLES DIFFUSION, gevestigd te 11 rue de Prony, 75017 Parijs, Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens ("The Kooples" of "Wij").

Wij verbinden ons ertoe uw Persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de in Frankrijk en in de Europese Unie geldende regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens ("Geldende Regelgeving") te verwerken, zoals met name:

 • de Franse wet inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd en eventueel geüpdatet;
 • De Europese verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (de "PDSR") en alle andere volgende teksten, met inbegrip van de uitvoeringsbepalingen;
 • de teksten die binnen de Europese Unie zijn aangenomen en de lokale wetten die van toepassing zijn op persoonsgegevens, indien van toepassing;
 • teksten en besluiten van toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (Franse autoriteit persoonsgegevens).

Om ervoor te zorgen dat de Geldende Regelgeving en de bepalingen van dit privacybeleid worden nageleefd, hebben wij een referentiepersoon voor de bescherming van Persoonsgegevens aangesteld.

U kunt contact opnemen met deze referentiepersoon voor elke vraag met betrekking tot uw Persoonsgegevens, door het Contactformulier te gebruiken en als reden van contact "Persoonsgegevens" te selecteren.

ARTIKEL 2 Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

De term "Persoonsgegevens" betekent alle informatie over u die u direct of indirect persoonlijk identificeerbaar maakt.

Zo kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • aanspreekvorm, voornaam en achternaam,
 • postadres en telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • creditcardnummers die tijdens uw bestelling worden opgegeven en door onze banken die belast zijn met het betalingsverkeer worden verwerkt,
 • gebruikersnaam en wachtwoord,
 • geboortedatum,
 • correspondentie via e-mail, chat of sociale netwerken en/of via telefoongesprekken met onze klantenservice, evenals alle andere gegevens die de follow-up van de commerciële relatie mogelijk maken,
 • uw afbeelding op de videobewakingscamera's in de Winkels, indien aanwezig,
 • cookies en andere tracers, inclusief de gegevens vermeld in de rubriek WAT IS ONS COOKIEBELEID (TRACKING)?, het IP-adres en andere informatie die uw identificatie mogelijk maakt en die u te allen tijde aan ons ter beschikking stelt;
 • alle andere informatie die uw identificatie mogelijk maakt en die u ons op elk moment ter beschikking stelt (via sociale netwerken, onze chat ...)

Als u verbinding maakt met onze website via Facebook of Google, geven Facebook of Google uw Persoonsgegevens door, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt via Facebook of Google, naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven op Facebook of Google.

ARTIKEL 3 Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u:

 • de Website bezoekt;
 • inlogt of een account aanmaakt op de Website of in een Winkel;
 • een bestelling plaatst op de Website, in een Winkel of telefonisch;
 • een bestelling terugstuurt;
 • abonneert op de Nieuwsbrief;
 • deel neemt aan een wedstrijd die door ons of door één van onze partners wordt georganiseerd;
 • een klacht stuurt, een vraag stelt of ons uw opmerkingen laat weten;
 • Persoonsgegevens aan ons doorgeeft op de Website of op enige andere wijze;
 • met ons communiceert via onze officiële sociale netwerken.

Daarnaast gebruiken we cookies en andere tracers, voor meer informatie kunt u terecht in de rubriek WAT IS ONS COOKIEBELEID (TRACKING)?

ARTIKEL 4 Waarom wij uw gegevens verzamelen?

Op grond van het contract dat ons bindt, van een wettelijke verplichting, van ons rechtmatige belang, of na uw toestemming te hebben verkregen, kunnen wij ertoe worden gebracht uw Persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan de volgende doeleinden:

Doeleinden van de verwerking

Basisprincipes voor de verwerking van Persoonsgegevens

Uitvoering van bestellingen die op de Website, telefonisch of in de Winkels zijn geplaatst

Klantrelatiebeheer (telefoon, e-mail, chat), het aanmaken van een account, het volgen van bestellingen, het retourneren van producten en terugbetalingen

Behandeling van klachten van klanten of vragen met betrekking tot producten (garantie)

Uitvoering van de overeenkomst tussen een Klant en The Kooples

Beheer van het betalingsverkeer en verstrekken van een factuur

Uitvoering van de overeenkomst die tussen een Klant en The Kooples is gesloten

Bestrijding van fraude

Legitiem belang van The Kooples

Behandeling van de leveringen

Uitvoering van de overeenkomst die tussen een Klant en The Kooples is gesloten

Behandeling van klachten of vragen met betrekking tot producten of ons merk

Legitiem belang van The Kooples

Beheer en verbetering van accounts, met name door het aanbieden van nieuwe functies en diensten

Legitiem belang van The Kooples om de service te verbeteren

Behartiging van klanttevredenheid middels klanttevredenheidsevaluaties over producten en de prestaties van de klantenservice

Legitiem belang van The Kooples om producten en service te verbeteren

Registratie van uitwisselingen tussen klanten en de klantenservice via de telefoon of chat, met het oog op de verbetering van de dienstverlening

Legitiem belang van The Kooples om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren

Statistische verwerking, analyse, selectie en segmentatie van klanten om de klant beter te leren kennen

Legitiem belang van The Kooples om de klanten beter te leren kennen, om zo aanbiedingen aan klanten aan te kunnen passen

Ontwikkeling en verbetering van de Website

Legitiem belang van The Kooples om de service te verbeteren

Behandeling van verzoeken betreffende de uitoefening van uw rechten

Wettelijke verplichting

Het versturen van gerichte commerciële aanbiedingen met betrekking tot bestaande of nieuwe producten en diensten in elektronische vorm (per e-mail, via mobiele notificaties of op de Website, op sociale netwerken, op andere websites), per telefoon (gesprek & sms) of in de Winkel

Toestemming van de klant

Verzending van commerciële aanbiedingen betreffende producten en diensten via de post

Toestemming van de klant

Meting van het websiteverkeer (mobiel en desktop)

Toestemming van de klant

Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen voor het delen van informatie op sociale netwerken

Toestemming van de klant

Analyse van het gedrag van de klant op de Website of in de Winkels, en zijn reacties op marketingcampagnes om zo producten en diensten te verbeteren en te personaliseren en deze aan te bieden in de vorm van commerciële communicatie en/of reclame

Toestemming van de klant

Personalisering van de surfervaring op de Website en van de aangeboden advertenties, in onze naam of in die van onze partners, op onze Website of op media van derden, op basis van de affiniteiten van de klant.

Toestemming van de klant

ARTIKEL 5 Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief, direct tijdens het bestellen op de Website of in de Winkels, en ervoor kiezen om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen die op de Website en/of door de Winkels worden voorgesteld.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief of door het Contactformulier te gebruiken.

ARTIKEL 6 Aan wie geven wij uw Persoonsgegevens door?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk doorgeven aan de volgende entiteiten:

 1. aan de verschillende bedrijven van The Kooples Group, alsmede aan onze franchisenemers en distributeurs, die uw Persoonsgegevens alleen kunnen gebruiken om u informatie en commerciële aanbiedingen te sturen, met betrekking tot bestaande of nieuwe The Kooples producten, mits u daar toestemming voor heeft gegeven;
 2. aan enkele van onze dienstverleners die, namens ons en volgens onze instructies, uw Persoonsgegevens verwerken om ons te helpen de volgende diensten te leveren:
 • Uitvoering van uw bestelling, inclusief de voorbereiding en levering van uw producten,
 • Beveiligde uitvoering van uw betaling,
 • Bestrijding van fraude en incasso, indien van toepassing, van onbetaalde rekeningen,
 • Verzending van e-mails voor commerciële prospectie en mobiele notificaties,
 • Opslag van al uw Persoonsgegevens,
 • Personalisering van onze Website op basis van uw affiniteiten,
 • Beheer van de chat, de telefoongesprekken en de mogelijke opnames daarvan
 • Behandeling van de verzendingen per post,
 • Het uitvoeren van technisch onderhoud en technische ontwikkeling van de Website en de informatiesystemen van The Kooples,
 • Verzameling van klantbeoordelingen,
 • Analyse van uw gebruik van de Website, om de kwaliteit en de efficiëntie van de Website te kunnen verbeteren.

U wordt eraan herinnerd dat de entiteiten aan wie wij uw Persoonsgegevens doorgeven, gebonden zijn door een geheimhoudingscontract en dat zij de geldende regelgeving inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens dienen te respecteren.

ARTIKEL 7 Waar slaan wij uw Persoonsgegevens op?

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen in Europa, waar de servers van de website worden gehost.

Sommige van de dienstverleners of leveranciers aan wie wij uw Persoonsgegevens doorsturen, zoals aangegeven in de rubriek AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR?, zijn gevestigd buiten de Europese Unie, en soms in landen die niet door de Europese Commissie worden erkend als landen die voldoende bescherming bieden. In dit geval verbinden wij ons ertoe om, in overeenstemming met de geldende regelgeving:

 • met deze bedrijven een overeenkomst inzake grensoverschrijdende datastromen te sluiten, in overeenstemming met de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie, of
 • samen te werken met bedrijven die interne bedrijfsvoorschriften (IBR) hebben die grensoverschrijdende datastromen mogelijk maken.

U kunt meer informatie over dit onderwerp krijgen en, indien nodig, een kopie krijgen van de getekende overeenkomsten met onze partners over grensoverschrijdende datastromen, door uw aanvraag te sturen via het Contactformulier.

ARTIKEL 8 Hoe waarborgen wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij hebben interne procedures opgezet om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen tijdens het gebruik, de overdracht of de opslag ervan. We zorgen er ook voor dat de opgezette procedures worden bijgehouden om de naleving van de Geldende Regelgeving te garanderen.

Deze veiligheidsprocedures omvatten onder meer:

 • de verbintenis van onze dienstverleners en leveranciers om, wanneer wij gebruik maken van hun diensten, in het bijzonder om de Website en de inhoud ervan aan u ter beschikking te stellen, of om uw bestellingen uit te voeren (met inbegrip van telefonische bestellingen), hun contractuele verplichtingen te respecteren om zo een passende bescherming van de Persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben te waarborgen;
 • de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot medewerkers die gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en alleen als deze toegang tot uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om u producten en diensten te leveren en/of gerechtvaardigd is in het kader van hun taken;
 • de invoering van voorzorgsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens;
 • de opslag van uw Persoonsgegevens op servers die alle veiligheidsgaranties bieden. De gegevens worden bewaard, in overeenstemming met de Geldende Regelgeving, voor de termijnen die in deze rubriek worden genoemd HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? Deze genoemde termijnen overschrijden niet de tijd die nodig is om de in de rubriek WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN genoemde doeleinden te realiseren.

ARTIKEL 9 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 1. In overeenstemming met de Geldende Regelgeving heeft u het recht om de volgende rechten uit te oefenen:
 • Het recht op toegang tot uw gegevens,
 • Het recht op correctie en het recht om uw gegevens te wissen (recht om te vergeten),
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken,
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens,
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens,
 • Het recht om richtlijnen op te stellen voor het lot van uw gegevens na uw overlijden.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via één van de volgende communicatiemiddelen:

 • Via het Formulier, door als reden van contact "Persoonsgegevens" aan te geven
 • per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, ter attentie van de klantenservice, op het volgende adres: The Kooples, 11 rue de Prony, 75 017 Parijs, Frankrijk.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde controle-instantie (CNIL).

 1. In overeenstemming met de artikelen L.223-1 en volgende van de Consumentenwet kunt u zich te allen tijde laten inschrijven op het Bel-me-niet Register:
 • via internet op www.bloctel.gouv.fr of
 • per post door te schrijven naar: Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes.

Deze registratie is gratis en drie jaar geldig.

ARTIKEL 10 Wat is ons cookiebeleid (tracking)?

Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij kleine stukjes informatie op uw computer plaatsen die "cookies" worden genoemd en die door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze cookies stellen ons met name in staat om:

 • Voor een soepele werking van onze website te zorgen en uw winkelervaring te verbeteren,
 • Het bezoekersaantal te analyseren en de prestaties van onze website te verbeteren,
 • Gepersonaliseerde inhoud voor te stellen, die is aangepast aan uw interesses,
 • Voor gerichte reclame op onze website en daarbuiten te zorgen, ook op sociale netwerken, en voor reclame op basis van uw locatie, en
 • De verbinding met onze website via sociale netwerken of andere sites van derden te waarborgen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Technische cookies met betrekking tot het functioneren van de Website (verplicht)

Deze cookies zijn belangrijk voor de goede werking van onze Website en kunnen niet worden aangepast. Deze cookies stellen u in staat de Website te bekijken, de functies ervan te gebruiken en uw voorkeuren op te slaan, zoals de gebruikte taal, toegang tot uw account, producten die aan het winkelwagentje zijn toegevoegd... en om onze Website te beveiligen tegen mogelijke fraude door middel van voorspellende analyses. Als onze systemen een fraude vermoeden, waardoor u de mogelijkheid wordt ontnomen om een bestelling te plaatsen op de Website, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en kunt u contact opnemen met de klantenservice om uw betaling opnieuw te laten uitvoeren.

 • Website analyse cookies

Deze cookies, ook wel prestatiecookies genoemd, stellen ons in staat om het verkeer van de Website te meten (bezoekersaantal, bekeken pagina's, bronnen van webverkeer, etc.), om uw surfgedrag op de Website en uw reacties op de door ons aangeboden producten te analyseren, om zo de prestaties te kunnen optimaliseren. Ze verzamelen informatie over het surfgedrag van de bezoeker op de Website, om ons zo te helpen de ergonomie en alle functies van de site te verbeteren. Door deze cookies te accepteren, helpt u ons onze Website te verbeteren.

 • Cookies met betrekking tot uw voorkeuren (Ervaring en Relatie)

Wanneer u online surft of winkelt, onthoudt de Website uw voorkeuren. Dit maakt uw surfervaring makkelijker en persoonlijker, om zo goed mogelijk aan uw voorkeuren en verwachtingen te voldoen. Dankzij deze cookies kunnen wij u aanbevelingen doen over producten, relevante diensten of inhoud op de site, in naar u gestuurde e-mails of in de Winkel, in overeenstemming met uw verwachtingen en voorkeuren. Ze kunnen ook worden gebruikt om de ergonomie van de site te testen en te verbeteren. Zonder deze cookies kan het gebruik van de site worden vertraagd en de relevantie van de aanbevelingen worden beperkt.

 • Geolokalisatie cookies:

Dankzij deze cookies kunt u profiteren van bepaalde functies van onze diensten die op de Website worden aangeboden. Bovendien kunnen sommige van onze dienstverleners deze cookies gebruiken om u advertenties te sturen, afhankelijk van uw locatie (bijv. openingsdagen en tijden van een Winkel...).

 • Traceercookies of reclamecookies (Marketing & Sociale Netwerken):

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te plaatsen die u interesseren op onze site en daarbuiten, inclusief op sociale netwerken. Bovendien beperken ze het aantal keren dat u een advertentie ziet en helpen ze ons de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te meten. Ze halen bepaalde informatie op om de advertenties beter af te stemmen op uw interesses. Als u deze cookies uitschakelt, zullen advertenties (inclusief de onze) getoond blijven worden terwijl u surft, maar ze houden geen rekening met uw interesses en zullen daarom minder relevant zijn.

 • Sociale netwerk cookies:

Deze cookies worden gebruikt om u in staat te stellen in te loggen op onze Website via sociale netwerken zoals Facebook, Google en andere sites van derden.

ARTIKEL 11 Hoe cookies accepteren of weigeren?

De registratie van cookies op uw computer is afhankelijk van uw keuze, met uitzondering van de cookies voor beveiliging en het functioneren, die nodig zijn voor de goede werking van onze Website. Cookies worden gedurende 13 maanden opgeslagen.

U kunt de cookies zelf uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen, maar weet dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van de Website kunt gebruiken. Hier volgt wat informatie over het uitschakelen van cookies voor een aantal webbrowsers:

Firefox:

 1. Klik op Menu ≡ en selecteer Opties
 2. Selecteer het paneel Privacy en Veiligheid.
 3. In het veld Geschiedenis, voor de optie Bewaarregels, selecteert u Nooit de geschiedenis bewaren. Klik nu op Herstart Firefox.
 4. Ga terug naar het Menu ≡ en selecteer Opties. Selecteer ten slotte het paneel Privacy en Veiligheid.
 5. Selecteer in de sectie Traceerbeveiliging Altijd of Alleen in privévensters. Klik dan op Wijzig blokkeerlijsten. Kies één van de twee opties "Basisbescherming" of "Strikte bescherming". Pas op, met "Strikte bescherming" functioneren sommige sites niet.

Let op: Als u na het opslaan van deze instelling merkt dat u bepaalde websites niet meer correct kunt zien, kunt u dit onmiddellijk oplossen door deze op de bezochte sites te plaatsen om cookies van reeds bezochte sites toe te staan.

 1. Klik op OK om het venster "Opties" te sluiten.

https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers

Internet Explorer:

 1. Klik op de knop Tools en klik vervolgens op Internet-opties.
 2. Klik op het tabblad Privacy, beweeg onder Instellingen de schuifregelaar omhoog om alle cookies te blokkeren of omlaag om alle cookies toe te staan, klik dan op OK.

http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Google Chrome:

 1. Klik in de rechterbovenhoek op Meer en vervolgens op Instellingen.
 2. Klik onderaan op Geavanceerde instellingen.
 3. Klik in het gedeelte "Privacy" op de knop "Content Settings".
 4. Klik op Cookies.
 5. Deactiveren Toestaan van sites om cookiegegevens op te slaan/te lezen.
 6. Klik op OK.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Safari:

 1. Klik in de bovenste menubalk op "Safari" en vervolgens op "Voorkeuren"
 2. Selecteer het pictogram "Privacy"
 3. Naast "Blokkeer cookies", vinkt u "Altijd" aan

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=frFR&locale=frFR

Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over het gebruik van cookies door derden.

ARTIKEL 12 Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van e-commerceklanten, winkelklanten en potentiële klanten, waaronder met name het beheer van klantenrelaties, het beheer van marketingcampagnes, het volgen van e-reserveringen in winkels, de behandeling van defecte producten en het volgen van pakketten, zullen wij de volgende bewaartermijnen hanteren:

 • De Persoonsgegevens van klanten: duur van de contractuele relatie verhoogd met de wettelijke verjaringstermijn, d.w.z. 5 jaar;
 • De gegevens van potentiële klanten: 3 jaar vanaf het laatste actieve contact met ons merk;
 • Cookies van aankopen en navigatiegeschiedenis: 13 maanden;
 • Nummer en vervaldatum van een creditcard: 13 maanden na de afschrijvingsdatum of 15 maanden in het geval van betaalkaarten met uitgestelde afschrijving;
 • Het visuele cryptogram van een creditcard: Het tijdstip van de transactie;
 • De video's genomen door de beveiligingscamera's: 30 dagen.

Het verwijderen van uw Persoonsgegevens uit onze actieve database zal worden gevolgd door een tussentijdse archiveringsperiode van bepaalde Persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, en ook om uw claims en eventuele garantieclaims te kunnen behandelen, binnen de geldende verjaringstermijnen.

In het geval dat uw Persoonsgegevens op een later tijdstip worden gearchiveerd, worden ze automatisch en onherroepelijk geanonimiseerd.

ARTIKEL 13 Links naar andere websites

Wij kunnen op onze website links naar andere websites aanbieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van informatie verzamelen van deze websites. Als u websites van derden bezoekt, raden wij u aan hun privacybeleid te controleren voordat u uw Persoonsgegevens aan hen verstrekt. Daar kunnen wij niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

ARTIKEL 14 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op:

 • Via het Formulier door als reden van contact "Persoonsgegevens" aan te geven
 • per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, ter attentie van de Klantenservice, op het volgende adres: The Kooples, 11 rue de Prony, 75 017 Parijs, Frankrijk.

NIET EEN NOCH TWEE

PROFITEER VAN 20% EXTRA KORTING BIJ 2 OF MEER AFGEPRIJSDE ARTIKELEN.